Odlaskom na psihoterapiju dajete sebi priliku da bolje upoznate sebe i svoj
život. Na ovaj način možete da osvestite zašto vam se neka iskustva
„dešavaju“, zašto se ponavljaju i kako da birate i živite život kako želite. Na
ovaj način se suočavate sa sopstvenim strahovima, patnjama, zbunjenostima.
Ponegujte sve delove svoga bića koje vas bole ili koje su vam teška za
razumevanje i prihvatanje.