Ključni motiv i vizija su šire i veće dobro za celu zajednicu. Želimo da podstaknemo klijente na slobodu u govoru i da im pomognemo u prepoznavanju i rešavanju svih problema na koje nailaze u svakodnevnom životu.

Novi pristup terapiji

Online terapija za moderna vremena

Odlazak na online terapiju predstavlja poštovanje, negu i ljubav prema sopstvenom biću. To je korak ka promeni, ličnom razvoju i ozdravljenju.

Budi odgovoran prema sebi!

Therapy4You je platforma koja pruža psihoterapijske usluge. Mi pružamo mogućnost ljudima kojima je potrebna psihološka i savetodavna pomoć u bilo kom životnom segmentu da se na lak, brz, disketan i pristupačan način obrate licenciranom teraputu. Therapy 4 You platforma psihoterapijsko savetovanje čini dostupnijim i ugodnijim.

0
Broj poseta sajtu
0+
Broj zakazanih terapija
0+
Broj sati odrzanih terapija

Zdravlje je za nas bezrezervna vrednost.

Ne moraš da se razboliš da bi ti bilo bolje.
TA
Dok ne osvestiš nesvesno, ono će upravljati tvojim životom i ti ćes to nazivati sudbinom.
Jung
Neizražene emocije nikada ne umiru. One bivaju žive zakopane i pojaviće se kasnije u ružnijem obliku.
Frojd
Još uvek ne shvatamo da postoji „moj“ način i „tvoj“ način, a ne jedan način.
Jalom
Pre ili kanije , morate se odreći nade u bolju prošlost.
Jalom

Brak ne sme biti zatvor, već bašta u kojoj se nešto plemenito uzgaja.

Jalom

Upoznajte naše terapeute

Svi naši prihoterapeuti su stručni, edukovani da pažljivo slušaju, rasvetle situacije i stanja i vode proz proces terapije ka ličnom razvoju i izlečenju. Mi garantujemo privatnost i poverljivost jer je to osnova psihoterapijske etike.

Jednostavno zakazivanje termina je jedan od principa Therapy 4 You. Terapeute birate po ličnom senzibilitetu i potrebama kao i modalitetu ukoliko mislite da je to važno za vas i vaš napredak.

Edukativni sadržaji, blog i spisak relevantne literature daje mogućnost dubljeg uvida u psihičke procese, savetodavni i psihoterapijski rad .

Platforma za online psihoterapiju

Kako funkcioniše Therapy 4 You?