Da li mi je potrebna psihoterapija?

Za svaku promenu je potrebno vreme koje uključuje želju, trud i strpljenje. Naš lični uspeh i razvoj zavisi od prioriteta, tolerancije na frustraciju i orijentisanosti ka cilju.

1. Jednostavno i lako

Therapy4You platforma nudi zakazivanje željenog termina kod terapeuta kog ste sami izabrali po sopstvenom senzibilitetu, potrebama i modalitetu

2. Terapijom do zdravlja

Svrha terapije je podrška, razumevanje, napredak, a sve u komunikaciji sa Vašim emocijama

psihoterapija

3. Online

Therapy4You garantuje privatnost, poverljivost i načelo jednakosti. Klijenti mogu prisustvovati terapijama iz ugodnosti svog doma, uz uštedu vremena i brzo i lako povezivanje putem interneta

Komunikacija

Na koji način ću komunicirati sa terapeutom?

Postoje 2 načina odvijanja terapije:

  • video poziv sa izabranim terapeutom putem GOOGLE MEET aplikacije
  • razgovor preko telefona sa izabranim terapeutom, bez vizuelnog kontakta

Na osnovu vaših potreba, možete menjati načine komunukacije sa izabranim terapeutom

Poverenje je ključ svakog odnosa.

Privatnost

Da li je anonimno i poverljivo?

Privatnost i poverljivost su zagarantovani. Sve ono što klijent saopšti u toku terapije je profesionalna tajna i terapeut je u zakonskoj i etičkoj obavezi da pruži apsolutnu diskreciju. Profesionalna dužnost terapeuta je da čuva poverljive podatke, sa izuzetkom informacija koje podležu zakonskoj obavezi

Informacije i nedoumice o psihoterapiji

Koja je svrha raditi s terapeutom, ako sami snosimo odgovornost za lične promene? Svi smo mi postavili sliku sveta u odnosu na naš dosadašnji život, detinjstvo. Na našu percepciju sveta je uticala porodica i oni takođe dele iste ili slične senzacije i percepcije (slepe pege) sveta oko nas. Stoga porodica i prijatelji verovatno neće biti najbolji izbor za pomoć ove vrste. Porodice obično imaju slepe pege koje vaspitavanjem prenose na sve članove. Verovatno je i da nećemo birati prijatelje i partnere na osnovu istih slepih pega .
Cilj prihoterapije je da dobijem povratne informacije koje neće biti podložne mojim slepim pegama.

Na cenu psihoterapijskog rada utiču sledeći faktori – obrazovanje, specijalizacija, edukacije, iskustvo, individualna ili grupna terapija. Cena individualne psihoterapijske seanse krece se od  50$ do 100$ . Sa psihoterapeutom sklapate ugovor o promeni, razgovaraćete o okvirnom broju terapija, toku terapije, cilju i potrebama. Otkazivanje terapije  moguće je učiniti najmanje 24h pre seanse bez nadoknade, sve preko toga podrazumeva plaćanje punog iznosa seanse.

Klikom na dugme „TERAPEUTI“ izaberite svog psihoterapeuta, potom pronađite termin koji vama odgovara i klikom na dugme „ZAKAŽI TERAPIJU“ zakažite online seansu. Plaćanjem terapije ćete potvrditi svoj termin i dobiti konfimaciju putem e-mejla

Odabir terapeuta

NAši terapeuti

Kako da znam da sam izabrao pravog terapeuta za sebe?

Naši terapeuti su licencirani psihoterapeuti edukovani da vode terapiju.

Na osnovu njihovog obrazovanja, specijalizacija, edukacija, iskustva, objavljenih radova i uspešnosti rada sa klijentima se rangira njihova kompetencija za postavljanje portfolia na naš sajt i samog terapeutskog rada.

Terapeuta birate na osnovu sopstvenog senzibiliteta i potreba. Svaki terapeut ima oblasti kojima se bavi u svom psihoterapijskom radu. Na osnovu kategorija možete suziti izbor.