POLITIKA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

(POLITIKA PRIVATNOSTI)

 

KO SMO MI?

Vlasnik platforme www.therapy4you.online je Miloš Alimpijević PR Therapy4you, ulica Karađorđeva 169B, Valjevo, MB66586111, PIB113110394, šifra delatnosti 6209 – Ostale usluge informacione tehnologije, koga zastupa Miloš Alimpijević, kontakt telefon +1(774)310-5772,  +38164/29-61-944, e-mail adresa: info@therapy4you.online

Miloš Alimpijević PR Therapy4you je rukovalac Vaših ličnih podataka i odgovoran za obradu i čuvanje Vaših ličnih podataka.

Mi poštujemo Vašu privatnost i brižno čuvamo Vaše lične podatke. U ovoj Politici zaštite ličnih podataka (u nastavku Politika) obaveštavamo Vas o ličnim podacima koje od Vas prikupljamo, za koje svrhe i po kom pravnom osnovu, sigurnosne mere kojima ih štitimo, lica s kojima ih delimo, rok u kojem ih čuvamo, kao i Vaša prava u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

Ova Politika se primenjuje za:

1) sve korisnike naše platforme www.therapy4you.online

2) sve posetioce naše platforme www.therapy4you.online

U slučaju da u vezi s korišćenjem ove Politike ili u vezi sa ostvarivanjem vaših prava, koja proizilaze iz ove Politike, imate bilo kakvo pitanje, obratite nam se na e-mail adresu: info@therapy4you.online, sa oznakom “ Zaštita ličnih podataka”.

 OSNOVNI POJMOVI

Svaki pojedinačni dole određeni pojam ima u okviru ove Politike svrhu, kao što je određena u ovom poglavlju:

 • Lični podaci– znače bilo koju informaciju, na osnovu koje se može odrediti pojedinac (ovde spadaju npr. ime, prezime, e-mail, IP adresa, grad, telefonski broj, broj žiro-računa);
 • Osetljivi podaci – odnose se na podatke koje se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatima, zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju, genetske informacije, krivični dosije i biometrijske podatke koji se koriste za svrha jedinstvene identifikacije.
 • Korisnik – označava lice koje formira korisnički nalog na našoj platformi i koristi usluge naše platforme;
 • Posetilac – označava lica koja dolaze na našu stranicu, bez kreiranja korisničkog naloga;
 • Psihoterapeut –označava lica koja imaju formirane profile na Platformi i koji su pružaoci usluga konsultacija, seansi i psihoterapije posredstvom Platforme;
 • Obrada –predstavlja radnje prikupljanja, beleženja, razvrstavanja, grupisanja, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje ličnih podataka;
 • Usluga – usluga informacionog društva – online platforma koja služi za povezivanje punoletnih lica, koji imaju potrebu za podrškom, savetima, edukacijom, psihoterapijom i stupanjem u kontakt sa Psihoterapeutima sa jedne strane, i Psihoterapeuta koji te usluge pružaju, sa druge strane.

VRSTA PODATAKA O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO

Platforma prikuplja različite podatke u zavisnosti od toga, da li ste korsnik ili posetilac platforme.

KORISNIK POSETILAC
Ime i prezime IP adresa
E mail adresa Lokacija
IP adresa
Broj telefona
Datum rodjenja

NAČIN, SVRHA OBRADE I  PRAVNI OSNOV ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

Platforma koristi Vaše podatke na sledeći način i u sledeće svrhe:

 1. Kreiranje korisničkih naloga

Kada se registrujete na Platformu i kreirate Vaš korisnički nalog, mi tada od Vas direktno prikupljamo sledeće lične podatke – ime, prezime, e-mail adresu, broj Vašeg mobilnog telefona, datum rođenja.

Svrha obrade ovih podataka je kreiranje korisničkih naloga, kako bismo mogli da Vam pružimo uslugu, povezivanja Vas i Psihoterapeuta, kako je to opisano u Uslovima korišćenja.

Vašu email adresu možemo koristiti prilikom pružanja korisničke podrške. Vaš broj mobilnog telefona će biti korišćen prilikom vraćanja korisničkog naloga u slučaju da zaboravite svoju email adresu i lozinku.

Vašu email adresu možemo koristiti i prilikom slanja promotivnih ponuda i usluga.

Platforma Vaše podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećih pravnih osnova:

– Obrada Vaših ličnih podataka potrebna je za ispunjenje ugovora, kome ste pristupili tj. pružanje naših usluga. Prihvatanjem Uslova korišćenja zaključujete ugovor sa nama. Dostavljanje ličnih podataka, koji su nam potrebni za ispunjenje ugovora je dobrovoljno.
Upozoravamo vas da u slučaju, da nam ne dostavite sve lične podatke, koji su nam potrebni za
pružanje usluge takvu uslugu nećemo moći da obezbedimo.

– Možemo obrađivati Vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva, kao i ukoliko je takva obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životnih interesa. Ukoliko podatke budemo obrađivali u ove svrhe, obavestićemo Vas prethodno o tome.

-Obrada Vaših ličnih podatka u marketinške svrhe ili radi slanja newslettera, možemo učiniti na osnovu Vašeg pristanka ili na osnovu našeg legitimnog interesa. Obrada Vaših ličnih podataka na osnovu legitimnog interesa se vrši kako bi mi ostvarili našu poslovnu svrhu. U svakom slučaju ćemo voditi računa da Vaš interes i/ili Vaša osnovna prava i slobode pretežu nad našim legitimnim interesom.  Legitimni interes koristimo kako bismo održavali Vaš korisnički nalog, odgovorili na Vaše zahteve ili pritužbe, promovisali naše usluge ili Vas obavestili o novim uslugama, identifikovali i sprečili prevare i druge nezakonite radnje, testirali i razvijali nove usluge ili poboljšali postojeće. U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu Vaših ličnih podatka zasnovanu na našem legitimnom interesu tako što ćete poslati email na adresu: info@therapy4you.online

KORISNICI I PRIMAOCI PODATAKA

Pristup i obradu Vaših podataka vršiće lica zaposlena u Miloš Alimpijević Pr Therapy4you, kao vlasniku Platforme.

Vaše podatke – ime i prezime ćemo podeliti sa psihoterapeutima u cilju zakazivanja termina za sesiju.

Vaše podatke možemo deliti sa sl. primaocima: advokatima, knjigovođama, bankama, kao i trećim licima: cloud servisima, hosting servisima, pružaocima usluga oglašavanja i marketinških usluga, kao i bilo kom primaocu, ukoliko za to budemo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske odluke.

Svi primaoci Vaših ličnih podataka su u obavezi da preduzmu sve odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere, kako bi osigurali bezbednost Vaših ličnih podataka.

Ne vršimo transfer Vaših podataka van teritorije Republike  Srbije.

Sve lične podatke koji su saopšteni psihoterapeutu tokom seansi smatraju se poverljivim i psihoterapeut se obavezuje da će ih, u skladu sa važećim zakonodavstvom, čuvati u tajnosti. Psihoterapeut može otkriti poverljive informacije samo u slučajevima propisanim važećim propisima Republike Srbije. Korisnik prihvata i slaže se da Psihoterapeut, u svrhu pripreme i sprovođenja seansi, vodi evidenciju pojedinačnih seansi u onoj meri u kojoj je to potrebno, uključujući i evidentiranje i obradu podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i posebnih zakona. Za prigovore na obradu takvih podataka, molimo Vas da se obratite direktno Psihoterapeutima na njihove email adrese, budući da Platforma takve podatke ne obrađuje, niti je za obradu istih odgovorna na bilo koji način.

VREME ČUVANJA VAŠIH PODATAKA

Zadržavamo vaše informacije samo onoliko koliko nam je potrebno da vam pružimo uslugu i ispunjavamo svrhe opisane u ovoj politici, dakle dokle god imate otvoren korisniči nalog. Kada se više ne ispunjavaju uslovi za zadržavanje ovih podataka, iste brišemo i uklanjamo iz naših baza podataka najkasnije u roku od 90 dana.

ZAŠTITA VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Platforma štiti Vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 1. Enkriptujemo i čuvamo u sigurnom oblaku Vaše lične podatke, koje su nam dati kao što su telefonski broj, email, IP adresa. Pratimo opšte prihvaćene industrijske standarde da bismo zaštitili lične podatke koji su nam dostavljeni, i tokom prenosa i nakon njihovog prijema, kao što su razne bezbednosne tehnologije i postupci u cilju sprečavanja gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa ili otkrivanja informacija – na primer, koristimo tehnologiju šifriranja kao što je SSL-Secure Sockets Laier da bismo zaštitili određene osetljive informacije kao što su podaci o lokaciji i bezbednost transportnog sloja TLS 1.2 za šifrovanje podataka od aplikacije do servera. Nažalost, nijedan način prenosa putem Interneta ili način elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Redovno pratimo naše sisteme radi mogućih ranjivosti i napada. Međutim, ne možemo garantovati sigurnost bilo kog podatka koji nam pošaljete. Stoga, iako se trudimo da zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost.
 2. Radi sigurnosti vaših ličnih podataka smo usvojili odgovarajuće tehničke i organizacione mere, gde spadaju naročito:
 • redovno i efikasno ažuriranje programske i računarske opreme, gde čuvamo vaše lične
  podatke,
 • zaštita pristupa ličnim podacima,
 • izrade sigurnosnih kopija,
 • obrazovanje zaposlenih, koji u okviru svog rada obrađuju lične podatke,
 • nadzor i odgovarajuće preduzimanje mera u slučaju eventualnih sigurnosnih incidenata, kojima sprečavamo ili ograničavamo nastanak štete za lične podatke.

TRANSFER LIČNIH PODATAKA

Ne delimo Vaše lične podatke sa trećim licima, osim ako to posebno nije naglašeno i ako u tom smislu pribavimo izričitu saglasnost sa vaše strane.

Sve vaše podatke skladištimo na serverima koji se nalaze u Americi, na GoDaddy serverima.

LINKOVI KA TREĆIM LICIMA

Therapy4you na svojoj veb stranici putem linkova Vam daje mogućnost povezivanja sa drugim web stranicama (Facebook, Instagram, YouTube), baš kao što se te stranice mogu povezati sa našom.

Važno je da znate da druge veb stranice funkcionišu u skladu sa njihovim Uslovima korišćenja i Pravilima privatnosti i da mi nemamo kontrolu nad istima, da ne posedujemo njihove podatke, niti možemo da garantujemo, ili da budemo odgovorni za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvode ili druge materijale koji su dostupni na tim veb stranicama.

 VAŠA PRAVA

U pogledu obrade ličnih podataka imate sledeća prava:

 1. da Vam omogućimo pristup vašim podacima o ličnosti

U svakom trenutku imate pravo da od nas zahtevate da pristupite podacima o ličnosti, dobijete informaciju u koju svrhu se podaci koriste i obrađuju, kategoriju vaših podataka o ličnosti koje čuvamo, period tokom kojeg obrađujemo i čuvamo Vaše podatke. Isto tako od nas možete dobiti informaciju o trećoj i kategoriji treće strane sa kojima delimo Vaše podatke;

 1. da Vam damo kopiju podataka o ličnosti koje obrađujemo

Imate pravo da od nas zahtevate da Vam damo kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti koje obrađujemo. Kopiju Vam možemo dostaviti elektronskim putem, uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ukoliko ne zahtevate Vam se kopija dostavi na drugi način.

 1. da zahtevate ispravku i dopunu vaših podataka o ličnosti

Bitno nam je da su Vaši podaci tačni i potpuni. Imate pravo da zahtevate da se Vaši netačno uneti podaci bez odlaganje izbrišu odnosno isprave kao i da tražite od nas da Vam ih dopunimo i ažuriramo ukoliko su zastareli;

 1. da zahtevate brisanje podataka o ličnosti

U slučaju da želite da se vaši podaci obrišu odnosno želite da prekinemo obradu istih možete nam se obratiti. U slučaju da su vaši podaci neophodni da bi se izvršile ugovorne obaveze prema Vama a zatražite brisanje podataka, skrećemo pažnju da u tom slučaju ugovorne obaveze možda neće biti ispunjene.

 1. da ograničite obradu Vaših podataka o ličnosti nama ili trećoj strani u određenom delu ili u potpunosti u slučaju:

da osporavate tačnost podataka o ličnosti koji se na Vas odnose, u slučaju da je obrada nezakonita a Vi se protivite brisanju i zahtevate oganjičenje upotrebe, ukoliko nam više nisu potrebni ali ih vi tražite u cilju podnošenja,ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ukoliko ste podneli prigovor na obradu podataka u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka ličnosti a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad vašim interesima.

 1. da podnesete pravo na prigovor

Jako je važno da znate, da u svakom trenutku imate pravo da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka. Isto tako imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje u meri u kojoj je ono povezano da takvim direktnim oglašavanjem.

 1. da prenesete svoje podatke drugom rukovaocu

 Ukoliko se obrada podataka vrši na osnovu vašeg pristanka ili se obrada vrši automatizovano imate pravo da tražite od naše ustanove da se Vaši podaci o ličnosti prebace drugom rukovaocu.

 1.  da opozovete pristanak za obradu vaših podataka o ličnosti

Kada se obrada vrši na osnovu Vašeg pristanka u svakom trenutku imate pravo da ga opozovete. Skrećemo pažnju da u slučaju da opozovete Vaš pristanak opoziv ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu vašeg pristanka pre opoziva.

 1. da podnesete tužbu Povereniku

U slučaju da smatrate da se obrada podataka vrši suprotno Zakonu imate pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za zaštitu podataka ličnosti.

 

Napred pobrojana prava možete ostvariti kontaktiranjem na e-mail adresu: info@therapy4you.online

NADLEŽNI ORGAN

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11000 Beograd, Republika Srbija ili e mailom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politika se primenjuje od Aprila 2023 godine. U slučaju promena o tome ćemo vas prethodno obavestiti. Smatra se da ste saglasni sa novom verzijom ove Politike, ako nastavite sa korišćenjem našeg portala i aplikacije, koje određuje ova Politika, s obzirom da na snagu stupi nova verzija ove Politike.

Kako do još informacija

Blog

Blogovi su sjajni za prenos informacija.

Pored blogova, postoji niz drugih izvora informacija koje možete istražiti kako biste pronašli korisne informacije. Evo nekoliko sugestija:

Knjige ili blog

Knjige su odličan izvor detaljnih i dubinskih informacija. Pretraživanje knjiga u bibliotekama ili čitanje elektronskih knjiga može vam pružiti temeljno razumevanje različitih tema. Psihologija igra dosta veliku igru u književnosti. Mi vam možemo preporučiti neke od trenutno popularnih knjiga iz oblasti moderne psihologije:

Dete u tebi mora da pronađe svoj zavičaj – Štefani Štal

Sveobuhvatan program za praktičan rad sa „unutrašnjim detetom“, kao i brojne vežbe opisane u ovoj knjizi, pomoći će nam da se oslobodimo usvojenih obrazaca koji nas stalno dovode u sukobe sa nama samima i sa našom okolinom.

Emocionalni vampiri – Albert Dž. Bernstin

Dr Albert Dž. Bernstin, autor bestselera i ubica emocionalnih vampira, otkriva vam tajne koje će vas zaštititi od ovih osoba. Jasno opisujući čitav niz tipova osoba s poremećajem ličnosti, autor vam ukazuje na to kako da uočite vampire u svom životu i obezbeđuje vam široki spektar odbrambenih strategija koje će sigurno sprečiti ove ljude da vas izmožde i iscede.

Mit o normalnom – Gabor Mate, Danijel Mate

Gabor nudi novu perspektivu iz koje uspeva da razmrsi uobičajene mitove o razlozima zbog kojih se razboljevamo i poveže tačke između oboljenja pojedinaca i društva u kom je zdrav razum u okomitom padu – a na kraju nam predstavlja i vodič za zdravlje i isceljenje.

Okruženi idiotima – Tomas Erikson

Tomas Erikson uspeva da zabavi i nasmeje čitaoce.Kada razumete psihologiju svakog tipa ličnosti, lakše ćete prilagoditi svoj način komunikacije sa njima i uspećete da se lakše sporazumete i dogovorite sa ljudima koji se od vas dosta razlikuju. Samim tim će vam život biti lepši i jednostavniji.