USLOVI KORIŠĆENJA

Pravila i uslovi korišćenja naše Platforme navedeni u nastavku teksta predstavljaju ugovor između Vas-kao Korisnika i Miloš Alimpijević PR Therapy4you, ulica Karađorđeva 169B, Valjevo, MB66586111, PIB113110394, šifra delatnosti 6209 – Ostale usluge informacione tehnologije kao Pružaoca usluge (u daljem tekstu: “THERAPY4YOU” ili “Platforma”) .

THERAPY4YOU je onlajn platforma koja povezuje punoletne građane (u daljem tekstu: „Korisnike“), sa psihoterapeutima (u daljem tekstu „Psihoterapeut“).

Registrovanjem kod nas, posetom ili korišćenjem naše veb stranice, saglasni ste da ste pročitali ove uslove korišćenja, da ih razumete i da ste saglasni da vas obavezuju.

I Svrha platforme

THERAPY4YOU je onlajn platforma koja služi za povezivanje punoletnih lica, koji imaju potrebu za podrškom, savetima, edukacijom, psihoterapijom i stupanjem u kontakt sa Psihoterapeutima sa jedne strane, i Psihoterapeuta koji te usluge pružaju, sa druge strane. THERAPY4YOU platforma pruža uslugu povezivanja Korisnika i Psihoterapeuta, automatsko zakazivanje, organizovanje i plaćanje konsultacija odnosno terapija (u daljem tekstu označeni kao: “Usluga” “Seansa” ili “Terapija”).

II Korisnici

Korisnik platforme može biti bilo koje punoletno lice, tj. lice koje ima navršenih minimum 18 godina života i poseduje pravnu i poslovnu sposobnost za prihvatanje ovih Uslova korišćenja. Maloletna lica ne mogu koristiti našu Platformu, bez prethodne saglasnosti roditelja ili staratelja.

Ukoliko Korisnik nije državljanin Srbije, mora biti pravno i poslovno sposobno lice u skladu sa zakonom države čiji je državljanin.

Korisnički nalog se formira unošenjem imena, prezimena i email adrese u odgovarajuće polje, kao i upisom željene šifre, i ponovnom potvrdom iste.

Pri registraciji korisničkog naloga, Korisnik je dužan da pruži samo istinite podatke i u slučaju njihove promene tokom korišćenja Platforme, dužan je da njihovu promenu prijavi Platformi bez u najkraćem mogućem roku. Therapy4you neće biti odgovoran prema Korisniku, za bilo kakvu štetu koja mu je prouzrokovana davanjem lažnih ili netačnih informacija prilikom registracije na Platformi. Korisnik odgovara za tačnost i istinitost unetih podataka.

U ime THERAPY4YOU obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo korisnicima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u THERAPY4YOU odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

III Usluga

Korisnik na Platformi, može dobiti uslugu seanse, razgovora, konslutacija sa Psihoterapeutom, koja može podrazumevati savetovanje, razgovor i psihoterapiju putem interneta. Konsultacije mogu biti individualne I konsultacije za parove.

Nakon što je formiran korisnički nalog, Korisnik može izabrati psihoterapeuta sa liste koja se nalazi na Platformi. Nakon odabira Psihoterapeuta, Korisnik će biti preusmeren na opciju plaćanja seanse kod ovlašćenog operatera Payten. Klikom na dugme “Plati”, Korisnik daje svoju izričitu saglasnost za zaključenje ugovora na daljinu sa Psihoterapeutom, posredstvom Platforme. Plaćanje se vrši u ime i za račun Psihoterapeuta, a posredstvom Platforme.

Kada dobijemo potvrdu da je uplata legla, otvara se opcija Kalendara izabranog Psihoterapeuta. Izborom datuma i vremena od strane Korisnika, Platforma automatski zakazaje terapiju u odabranom terminu i šalje link za online sastanak putem Google meet aplikacije, i Korisniku i Psihoterapeutu. Po dogovoru između Korisnika i Psihoterapeuta, terapija se može održati sa i bez korišćenja video linka.

Jedna seansa traje najduže 55 minuta.

Mi, kao vlasnici Platforme, kao ni naši zaposleni, nemamo pristup niti učestvujemo na vašim razgovorima ili terapijama sa Psihoterapeutima. Niti mi kao vlasnici Platforme, niti naši zaposleni, ni na koji način ne snimamo, ne čuvamo, niti skladištimo bilo kakav video ili audio zapis sa terapija.

Korisnik priznaje da ovaj kontakt i komunikacija u okviru seansi nisu deo zdravstvene zaštite i da Psihoterapeut ne preuzima odgovornost za njegovo/njeno zdravstveno stanje. Za pružanje zdravstvenih usluga, Korisnik je dužan da se obrati odgovarajućim zdravstvenim institutcijama. Ni Platfroma, ni Psihoterapeut ne snose nikakvu odgovornost za postupke i ponašanje Korisnika pre, tokom ili nakon seansi.

IV Psihoterapeuti

Zainteresovani psihoterapeuti za kreiranje profila na našoj Platformi za pružanje napred opisanih usluga mogu nam se obratiti putem: 064/36-32-337 broja telefona, ili na mejl: info@therapy4you.online

Potrebno je da ste:

 • završili medicinski fakultet smer psihijatrija, ili
 • da ste završili studije iz oblasti psihologije i stekli zvanje diplomirani psiholog,
 • da posedujete neophodnu licence za praktikovanje psihoterapije.

U cilju provere ispunjenosti ovih uslova, zaposleni ili druga ovlašćena lica THERAPY4YOU platforme imaju pravo da Vam traže da dostavite dokaz koji potvrđuje ispunjenost bilo kojeg gore navedenog uslova. Dostavljanje navedenih dokaza nije obavezno, međutim u slučaju da iste ne dostavite, THERAPY4YOU zadržava pravo da vam uskrati pristup platformi u funkciji Psihoterapeuta. Naglašavamo da Platforma ne čuva vaše podatke koje dostavite u svrhu dokazivanja ispunjenosti uslova ovih uslova korišćenja, već se isti koriste neposredno i jednokratno. Ukoliko mi, kao Platforma, utvrdimo da ispunjavate napred navede uslove, pristupićemo zaključenju posebnog Ugovora. Odnos Platforme i Psihoterapeuta neće biti predmet ovih Uslova korišćenja.

Psihoterapeuti su nezavisni pružaoci usluga koji nisu niti naši zaposleni, niti agenti niti predstavnici. Uloga Platforme ograničena je na omogućavanje zakazivanja usluga seansi, terapija ili konsultacija, dok su za usluge Psihoterapeuta odgovorni oni sami.

V Cena

Psihoterapeuti sami formiraju cene svojih terapija. Na profilu svakog terapeuta biće jasno istaknuta cena njegove/njene terapije. Sve cene su izražene u dinarima i bez PDV-a. Miloš Alimpijević PR Therapy4you, ulica Karađorđeva 169B, Valjevo, MB66586111, PIB113110394 se ne nalazi u sistemu PDV-a.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

THERAPY4YOU se obavezuje da od Korisnika neće zahtevati i arhivirati u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje, a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd.

Izjava o konverziji:

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju

VI Tehnički uslovi za korišćenje Platforme

Minimalni tehnički uslovi za korišćenje Platforme od strane Korisnika I Psihoterapeuta ogledali bi se u: posedovanju mobilnog telefona, tableta ili računara putem kojeg će se uspostaviti audio I video veza sa drugom stranom, Instalirana aplikacija “Google Meet” za održavanje online terapije, kao i potrebna brzina internetskog prenosa od najmanje 800kbps,

Korisnici I Psihoterapeuti su odgovorni za ispunjavanje tehničkih zahteva I troškove oko istih snose oni sami.

VII Otkazivanje zakazanih terapija i refundacija

Vašu terapiju možete otkazati u periodu od najkasnije 48h pre zakazanog termina. U ovom slučaju, mi ćemo Vam refundirati pun iznos novca koji ste uplatili.

Ukoliko usled nepredviđenih okolnosti Vašu terapiju otkažete u periodu koji je kraći od 48h pre zakazanog termina, ali do 24h pre zakazanog termina, novac koji ste uplatili za tu terapiju će biti moguće iskoristiti za zakazivanje nove terapije kod istog ili drugog terapeuta.

Ukoliku Vašu seansu otkažete u periodu koji je kraći od 24h pre zakazanog termina, mi ćemo zadržati pun iznos novca i smatraćemo kao da je terapija održana.

U slučaju da Psihoterapeut otkaže seansu ili se ista ne održi iz razloga odsustva Psihoterapeuta, Korisnk može da:

 • izabere novi termin sa istim Psihoterapeutom ili
 • odustane od seanse i zahteva pun povraćaj novca koji je platio na ime održavanja seanse.

U slučaju povraćaja sredstava korisniku koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, a bez obzira na razlog vraćanja, Miloš Alimpijević PR Therapy4you, ulica Karađorđeva 169B, Valjevo, MB66586111, PIB113110394 šifra delatnosti 6209 – Ostale usluge informacione tehnologije, je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, DINA i Maestro metoda plaćanja. Klijent koji je plaćanje izvršio putem naloga za prenos je saglasan da mu se povraćaj novca izvrši na tekući račun koji će dostaviti Operateru.

Korisnik koji je plaćanje izvršio putem naloga za prenos je saglasan da mu se povraćaj novca izvrši na tekući račun koji će dostaviti Platformi.

Korisnik nema pravo odustanka od seanse nakon što je ista već započela, odnosno nakon što je izvršena. Saglašavanjem sa ovim Uslovima korišćenja, Korisnik daje izričitu saglasnost i potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora u navedenom slučaju.

VIII Reklamacija

THERAPY4YOU je u poziciji posrednika između Vas kao Korisnika i Psihoterapeuta koga Vi izaberete. THERAPY4YOU nije neposredni pružalac usluga terapije, seansi i konsultacija i kao takav nije odgovoran za sadržaj istih, odnosno usluge koje pružaju Psihoterapeuti ili za sadržaj i informacije o profilima Psihoterapeuta koji se nalaze na Platformi.

THERAPY4YOU ugovorna strana u pravnom odnosu između Vas kao Korisnika i Psihoterapeuta koga izaberete, pa s tim u vezi nemamo kontrolu ili bilo kakav uticaj na kvalitet, bezbednost i zakonitost usluge, ni na tačnost i istinitost sadržaja na profilu Psihoterapeuta, niti na uopšte mogućnost da pružaju usluge koje u svojim profilima navode, niti na mogućnost Korisnika da plati naknadu za seansu. Shodno tome, ne možemo snositi bilo kakvu odgovornost za ispunjenje obaveza koje su predmet odnosa između Vas kao Korisnika i Psihoterapeuta koga Vi izaberete.

Ne možemo snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu koju bilo koji od Korisnika pretrpi u takvom pravnom odnosu ili u vezi sa njim. U slučaju reklamacije u vezi sa pruženom uslugom konsultacija, seansi ili terapija Korisnik se mora obratiti lično Psihoterapeutu čije je usluge koristio. Vaše reklamacije možete nam uputiti putem email-a info@therapy4you.online Na postupak reklamacije će se primeniti važeći propisi Republike Srbije, uključujući Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o elektronskoj trgovini.

Iako nemamo nikakvu odgovornost, niti obavezu u vezi sa kvalitetom usluge koju pružaju Psihoterapeuti, ipak nam je bitno Vaše mišljenje o pruženoj usluzi. Imajući u vidu navedeno, pozivamo Vas da ocenite ocenom od 1 do 5 Vaše zadovoljstvo pruženom uslugom i izabranim Psihoterapeutom. Ova ocena biće vidljiva samo zaposlenima u THERAPY4YOU i neće biti javno dostupna.

IX Blog

Sadržaj na našoj veb stranici je samo za opšte informativne svrhe. To nije zamena za profesionalne, medicinske ili bihejvioralne zdravstvene savete, dijagnozu ili lečenje. Nikada nemojte zanemariti profesionalne savete zbog nečega što ste pročitali na našoj veb stranici. Da bi savet bio kompetentan, trebalo bi da bude individualizovan i zasnovan na pažljivoj proceni vaših ličnih okolnosti i potreba od strane kvalifikovanog psihoterapeuta ili lekara. Sve informacije o mentalnom zdravlju i medicinskoj zaštiti koje se pojavljuju na našoj veb stranici pružaju nezavisni psihoterapeuti. Ove informacije ne uspostavljaju bilo kakav odnos između nas ili bilo kog korisnika našeg sajta. Ne biste se trebali oslanjati ni na kakve informacije ovde kao na prikaz stvarnog programa lečenja koji bi mogao biti pravi za vas ili bilo koga. Obratite se svom psihoterapeutu ili lekaru ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa svojim zdravljem.

X Pravila ponašanja na Platformi

Korisnik se obavezuje da:

 1. će poštovati sve obaveze utvrđene ovim Uslovima korišćenja, kao i važećim pozitivnim pravnim propisima;
 2. neće koristiti Platformu na način koji se može smatrati protivzakonitim, nemoralnim ili nepoštenim (na primer, lažno predstavljanje, lažno zakazivanje termina i sl.);
 3. neće omogućavati pristup uslugama trećim licima;
 4. neće kršiti Prava intelektualne svojine Platforme ili trećih lica, posebno da neće neovlašćeno kopirati i objavljivati, sadržaj Platforme ili same seanse, odnosno materijale bez pristanka ili licence, audio-vizuelne snimke i dr., koji su posebno zaštićeni pravnim propisima;
 5. neće koristiti Platformu za slanje spam poruka ili bilo kakvih netraženih elektronskih poruka ili elektronske komunikacije;
 1. neće ometati ili onemogućavati bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;
 1. neće modifikovati, ometati, presretati ili hakovati Platformu u cilju njenog onesposobljavanja;

XI Ograničenje od odgovornosti

THERAPY4YOU ne odgovara ni za kakvu štetu nastalu usled korišćenja i/ili nemogućnosti korišćenja onlajn platforme koja je rezultat grešaka, propusta, prekida, brisanja datoteka, nedostatka, kašnjenja u radu ili prenosa ili bilo kakvog neuspeha izvršenja komunikacije, bez obzira da li su ograničeni na postupke Više sile ili krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa zapisima, informacijama, programima ili uslugama onlajn platforme. Ovaj stav se primenjuje na sve sadržaje i na svo funkcionisanje THERAPY4YOU onlajn platforme. Ovo se naročito odnosi na usluge koje pružaju treće strane, kao što su interent provajderi, operateri telekomunikacionih mreža. Korisnik s tim u vezi ne može upućivati bilo kakve zahteve prema Platformi.

THERAPY4YOU zadržava pravo da u bilo kom trenutku prekine rad Platforme i / ili pružanje usluga putem Platforme, čak i bez navođenja razloga. U slučaju da se to dogodi, THERAPY4YOU će osigurati da se uplate za seanse, koje se iz ovog razloga više ne odvijaju, vrate Korsnicima.

U slučaju da se, usled tehničkih problema ili više sile, Platforma ne može koristiti privremeno ili trajno, u potpunosti ili u ograničenom kapacitetu, THERPAY4YOU ne može odgovarati za eventualnu štetu koja tako nastane bilo kom Korisniku. Korisnik razume i saglasan je da THEPRAY4YOU obezbeđuje Platformu “onakvom kakva jeste” (AS IS) i ne daje bilo kakve garancije u bilo kom smislu. THERAPYFORYOU ne garantuje da će Platforma ispuniti zahteve ili očekivanja bilo kog Korisnika, niti da će njegov rad biti bez bilo kakvih prekida ili bez bilo kakvih grešaka. Shodno tome, ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu materijalnu štetu ili izgubljenu dobit, bilo da je ona direktna ili indirektna, a koja nastane u vezi sa korišćenjem Platforme od bilo kog Korisnika.

XII Intelektualna svojina

Ukoliko nije posebno naznačeno THERAPY4YOU ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine nad sadržajem koji se nalazi na veb adresi: www.thrapy4you.online, uključujući sve pojedine elemente: tekstualni, audio i video sadržaji, vizuelni identitet, programski kod, baze podataka i drugi elementi internet stranice, gde je autor THERAPY4YOU. Svako neovlašćeno korišćenje Platforme bilo kog njenog elementa bez pisane saglasnosti THERAPY4YOU kao nosioca isključivih autorskih prava, smatra se povredom autorskih prava THERAPY4YOU.

Internet stranica može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, koja imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se sadržaj nalazi na internet stranici THERAPY4YOU ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

XIII Merodavno pravo

Na ove Uslove korišćenja se u svemu primenjuje pravo Republike Srbije. Za sve eventualne sporove koji mogu proisteći iz ovog ugovora ili iz upotrebe Platforme uopšte biće nadležan stvarno nadležan sud u Valjevu.

Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa Vas kao Korisnika i izabranog psihoterapeuta, rešavaju se isključivo između vas.

XIX Izmene i dopune Uslova korišćenja

THERAPY4YOU može u svakom trenutku izmeniti ova Pravila tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim Uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim Uslovima korišćenja.

NE KORISTITE OVU PLATFORMU ZA HITNE MEDICINSKE SLUČAJEVE I POTREBE. AKO VAM JE POTREBNA HITNA MEDICINSKA POMOĆ, ODMAH POZOVITE 193.

POLITIKA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

(POLITIKA PRIVATNOSTI)

KO SMO MI?

Vlasnik platforme www.therapy4you.online je Miloš Alimpijević PR Therapy4you, ulica Karađorđeva 169B, Valjevo, MB66586111, PIB113110394, šifra delatnosti 6209 – Ostale usluge informacione tehnologije, koga zastupa Miloš Alimpijević, kontakt telefon +1(774)310-5772, +38164/29-61-944, e-mail adresa: info@therapy4you.online

Miloš Alimpijević PR Therapy4you je rukovalac Vaših ličnih podataka i odgovoran za obradu i čuvanje Vaših ličnih podataka.

Mi poštujemo Vašu privatnost i brižno čuvamo Vaše lične podatke. U ovoj Politici zaštite ličnih podataka (u nastavku Politika) obaveštavamo Vas o ličnim podacima koje od Vas prikupljamo, za koje svrhe i po kom pravnom osnovu, sigurnosne mere kojima ih štitimo, lica s kojima ih delimo, rok u kojem ih čuvamo, kao i Vaša prava u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

Ova Politika se primenjuje za:

1) sve korisnike naše platforme www.therapy4you.online

2) sve posetioce naše platforme www.therapy4you.online

U slučaju da u vezi s korišćenjem ove Politike ili u vezi sa ostvarivanjem vaših prava, koja proizilaze iz ove Politike, imate bilo kakvo pitanje, obratite nam se na e-mail adresu: info@therapy4you.online, sa oznakom “ Zaštita ličnih podataka”.

OSNOVNI POJMOVI

Svaki pojedinačni dole određeni pojam ima u okviru ove Politike svrhu, kao što je određena u ovom poglavlju:

 • Lični podaci– znače bilo koju informaciju, na osnovu koje se može odrediti pojedinac (ovde spadaju npr. ime, prezime, e-mail, IP adresa, grad, telefonski broj, broj žiro-računa);
 • Osetljivi podaci – odnose se na podatke koje se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatima, zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju, genetske informacije, krivični dosije i biometrijske podatke koji se koriste za svrha jedinstvene identifikacije.
 • Korisnik – označava lice koje formira korisnički nalog na našoj platformi i koristi usluge naše platforme;
 • Posetilac – označava lica koja dolaze na našu stranicu, bez kreiranja korisničkog naloga;
 • Psihoterapeut –označava lica koja imaju formirane profile na Platformi i koji su pružaoci usluga konsultacija, seansi i psihoterapije posredstvom Platforme;
 • Obrada –predstavlja radnje prikupljanja, beleženja, razvrstavanja, grupisanja, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje ličnih podataka;
 • Usluga – usluga informacionog društva – online platforma koja služi za povezivanje punoletnih lica, koji imaju potrebu za podrškom, savetima, edukacijom, psihoterapijom i stupanjem u kontakt sa Psihoterapeutima sa jedne strane, i Psihoterapeuta koji te usluge pružaju, sa druge strane.

VRSTA PODATAKA O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO

Platforma prikuplja različite podatke u zavisnosti od toga, da li ste korsnik ili posetilac platforme.

KORISNIK POSETILAC
Ime i prezime IP adresa
E mail adresa Lokacija
IP adresa
Broj telefona
Datum rodjenja

NAČIN, SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

Platforma koristi Vaše podatke na sledeći način i u sledeće svrhe:

 1. Kreiranje korisničkih naloga

Kada se registrujete na Platformu i kreirate Vaš korisnički nalog, mi tada od Vas direktno prikupljamo sledeće lične podatke – ime, prezime, e-mail adresu, broj Vašeg mobilnog telefona, datum rođenja.

Svrha obrade ovih podataka je kreiranje korisničkih naloga, kako bismo mogli da Vam pružimo uslugu, povezivanja Vas i Psihoterapeuta, kako je to opisano u Uslovima korišćenja.

Vašu email adresu možemo koristiti prilikom pružanja korisničke podrške. Vaš broj mobilnog telefona će biti korišćen prilikom vraćanja korisničkog naloga u slučaju da zaboravite svoju email adresu i lozinku.

Vašu email adresu možemo koristiti i prilikom slanja promotivnih ponuda i usluga.

Platforma Vaše podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećih pravnih osnova:

– Obrada Vaših ličnih podataka potrebna je za ispunjenje ugovora, kome ste pristupili tj. pružanje naših usluga. Prihvatanjem Uslova korišćenja zaključujete ugovor sa nama. Dostavljanje ličnih podataka, koji su nam potrebni za ispunjenje ugovora je dobrovoljno.
Upozoravamo vas da u slučaju, da nam ne dostavite sve lične podatke, koji su nam potrebni za
pružanje usluge takvu uslugu nećemo moći da obezbedimo.

– Možemo obrađivati Vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva, kao i ukoliko je takva obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životnih interesa. Ukoliko podatke budemo obrađivali u ove svrhe, obavestićemo Vas prethodno o tome.

-Obrada Vaših ličnih podatka u marketinške svrhe ili radi slanja newslettera, možemo učiniti na osnovu Vašeg pristanka ili na osnovu našeg legitimnog interesa. Obrada Vaših ličnih podataka na osnovu legitimnog interesa se vrši kako bi mi ostvarili našu poslovnu svrhu. U svakom slučaju ćemo voditi računa da Vaš interes i/ili Vaša osnovna prava i slobode pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo održavali Vaš korisnički nalog, odgovorili na Vaše zahteve ili pritužbe, promovisali naše usluge ili Vas obavestili o novim uslugama, identifikovali i sprečili prevare i druge nezakonite radnje, testirali i razvijali nove usluge ili poboljšali postojeće. U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu Vaših ličnih podatka zasnovanu na našem legitimnom interesu tako što ćete poslati email na adresu: info@therapy4you.online

KORISNICI I PRIMAOCI PODATAKA

Pristup i obradu Vaših podataka vršiće lica zaposlena u Miloš Alimpijević Pr Therapy4you, kao vlasniku Platforme.

Vaše podatke – ime i prezime ćemo podeliti sa psihoterapeutima u cilju zakazivanja termina za sesiju.

Vaše podatke možemo deliti sa sl. primaocima: advokatima, knjigovođama, bankama, kao i trećim licima: cloud servisima, hosting servisima, pružaocima usluga oglašavanja i marketinških usluga, kao i bilo kom primaocu, ukoliko za to budemo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske odluke.

Svi primaoci Vaših ličnih podataka su u obavezi da preduzmu sve odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere, kako bi osigurali bezbednost Vaših ličnih podataka.

Ne vršimo transfer Vaših podataka van teritorije Republike Srbije.

Sve lične podatke koji su saopšteni psihoterapeutu tokom seansi smatraju se poverljivim i psihoterapeut se obavezuje da će ih, u skladu sa važećim zakonodavstvom, čuvati u tajnosti. Psihoterapeut može otkriti poverljive informacije samo u slučajevima propisanim važećim propisima Republike Srbije. Korisnik prihvata i slaže se da Psihoterapeut, u svrhu pripreme i sprovođenja seansi, vodi evidenciju pojedinačnih seansi u onoj meri u kojoj je to potrebno, uključujući i evidentiranje i obradu podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i posebnih zakona. Za prigovore na obradu takvih podataka, molimo Vas da se obratite direktno Psihoterapeutima na njihove email adrese, budući da Platforma takve podatke ne obrađuje, niti je za obradu istih odgovorna na bilo koji način.

VREME ČUVANJA VAŠIH PODATAKA

Zadržavamo vaše informacije samo onoliko koliko nam je potrebno da vam pružimo uslugu i ispunjavamo svrhe opisane u ovoj politici, dakle dokle god imate otvoren korisniči nalog. Kada se više ne ispunjavaju uslovi za zadržavanje ovih podataka, iste brišemo i uklanjamo iz naših baza podataka najkasnije u roku od 90 dana.

ZAŠTITA VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Platforma štiti Vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 1. Enkriptujemo i čuvamo u sigurnom oblaku Vaše lične podatke, koje su nam dati kao što su telefonski broj, email, IP adresa. Pratimo opšte prihvaćene industrijske standarde da bismo zaštitili lične podatke koji su nam dostavljeni, i tokom prenosa i nakon njihovog prijema, kao što su razne bezbednosne tehnologije i postupci u cilju sprečavanja gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa ili otkrivanja informacija – na primer, koristimo tehnologiju šifriranja kao što je SSL-Secure Sockets Laier da bismo zaštitili određene osetljive informacije kao što su podaci o lokaciji i bezbednost transportnog sloja TLS 1.2 za šifrovanje podataka od aplikacije do servera. Nažalost, nijedan način prenosa putem Interneta ili način elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Redovno pratimo naše sisteme radi mogućih ranjivosti i napada. Međutim, ne možemo garantovati sigurnost bilo kog podatka koji nam pošaljete. Stoga, iako se trudimo da zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost.
 2. Radi sigurnosti vaših ličnih podataka smo usvojili odgovarajuće tehničke i organizacione mere, gde spadaju naročito:
 • redovno i efikasno ažuriranje programske i računarske opreme, gde čuvamo vaše lične
  podatke,
 • zaštita pristupa ličnim podacima,
 • izrade sigurnosnih kopija,
 • obrazovanje zaposlenih, koji u okviru svog rada obrađuju lične podatke,
 • nadzor i odgovarajuće preduzimanje mera u slučaju eventualnih sigurnosnih incidenata, kojima sprečavamo ili ograničavamo nastanak štete za lične podatke.

TRANSFER LIČNIH PODATAKA

Ne delimo Vaše lične podatke sa trećim licima, osim ako to posebno nije naglašeno i ako u tom smislu pribavimo izričitu saglasnost sa vaše strane.

Sve vaše podatke skladištimo na serverima koji se nalaze u Americi, na GoDaddy serverima.

LINKOVI KA TREĆIM LICIMA

Therapy4you na svojoj veb stranici putem linkova Vam daje mogućnost povezivanja sa drugim web stranicama (Facebook, Instagram, YouTube), baš kao što se te stranice mogu povezati sa našom.

Važno je da znate da druge veb stranice funkcionišu u skladu sa njihovim Uslovima korišćenja i Pravilima privatnosti i da mi nemamo kontrolu nad istima, da ne posedujemo njihove podatke, niti možemo da garantujemo, ili da budemo odgovorni za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvode ili druge materijale koji su dostupni na tim veb stranicama.

VAŠA PRAVA

U pogledu obrade ličnih podataka imate sledeća prava:

 1. da Vam omogućimo pristup vašim podacima o ličnosti

U svakom trenutku imate pravo da od nas zahtevate da pristupite podacima o ličnosti, dobijete informaciju u koju svrhu se podaci koriste i obrađuju, kategoriju vaših podataka o ličnosti koje čuvamo, period tokom kojeg obrađujemo i čuvamo Vaše podatke. Isto tako od nas možete dobiti informaciju o trećoj i kategoriji treće strane sa kojima delimo Vaše podatke;

 1. da Vam damo kopiju podataka o ličnosti koje obrađujemo

Imate pravo da od nas zahtevate da Vam damo kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti koje obrađujemo. Kopiju Vam možemo dostaviti elektronskim putem, uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ukoliko ne zahtevate Vam se kopija dostavi na drugi način.

 1. da zahtevate ispravku i dopunu vaših podataka o ličnosti

Bitno nam je da su Vaši podaci tačni i potpuni. Imate pravo da zahtevate da se Vaši netačno uneti podaci bez odlaganje izbrišu odnosno isprave kao i da tražite od nas da Vam ih dopunimo i ažuriramo ukoliko su zastareli;

 1. da zahtevate brisanje podataka o ličnosti

U slučaju da želite da se vaši podaci obrišu odnosno želite da prekinemo obradu istih možete nam se obratiti. U slučaju da su vaši podaci neophodni da bi se izvršile ugovorne obaveze prema Vama a zatražite brisanje podataka, skrećemo pažnju da u tom slučaju ugovorne obaveze možda neće biti ispunjene.

 1. da ograničite obradu Vaših podataka o ličnosti nama ili trećoj strani u određenom delu ili u potpunosti u slučaju:

da osporavate tačnost podataka o ličnosti koji se na Vas odnose, u slučaju da je obrada nezakonita a Vi se protivite brisanju i zahtevate oganjičenje upotrebe, ukoliko nam više nisu potrebni ali ih vi tražite u cilju podnošenja,ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ukoliko ste podneli prigovor na obradu podataka u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka ličnosti a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad vašim interesima.

 1. da podnesete pravo na prigovor

Jako je važno da znate, da u svakom trenutku imate pravo da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka. Isto tako imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje u meri u kojoj je ono povezano da takvim direktnim oglašavanjem.

 1. da prenesete svoje podatke drugom rukovaocu

Ukoliko se obrada podataka vrši na osnovu vašeg pristanka ili se obrada vrši automatizovano imate pravo da tražite od naše ustanove da se Vaši podaci o ličnosti prebace drugom rukovaocu.

 1. 8. da opozovete pristanak za obradu vaših podataka o ličnosti

Kada se obrada vrši na osnovu Vašeg pristanka u svakom trenutku imate pravo da ga opozovete. Skrećemo pažnju da u slučaju da opozovete Vaš pristanak opoziv ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu vašeg pristanka pre opoziva.

 1. da podnesete tužbu Povereniku

U slučaju da smatrate da se obrada podataka vrši suprotno Zakonu imate pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za zaštitu podataka ličnosti.

Napred pobrojana prava možete ostvariti kontaktiranjem na e-mail adresu: info@therapy4you.online

NADLEŽNI ORGAN

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11000 Beograd, Republika Srbija ili e mailom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politika se primenjuje od Aprila 2023 godine. U slučaju promena o tome ćemo vas prethodno obavestiti. Smatra se da ste saglasni sa novom verzijom ove Politike, ako nastavite sa korišćenjem našeg portala i aplikacije, koje određuje ova Politika, s obzirom da na snagu stupi nova verzija ove Politike.

POLITIKA „KOLAČIĆA“

Kako bi naša internet prezentacija radila pravilno i kako bismo bili u stanju da vršimo dalja unapređenja, a u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pregledanja, ova stranica mora vašem računaru da pošalje malu količinu informacija (tzv. cookies ili kolačići). Preko 90% svih web stranica koristi ovu praksu, ali u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti smo u obavezi da pre slanja kolačića obezbedimo vaš pristanak, osim za one kolačiće koji su “izričito neophodni”. Korišćenjem naše Platforme pristajete na upotrebu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete da pregledate stranice na Platformi, ali vam neke opcije možda neće biti dostupne.

ŠTA SU KOLAČIĆI?

Kolačići (eng. Cookies) su male datoteke koje se sastoje od niza slova i brojeva i koje su na vaš računar postavljene pomoću servera veb stranica. Oni omogućavaju vlasniku veb lokacije da vas razlikuje od ostalih korisnika te veb lokacije. Kolačići se ne mogu kodirati, ne mogu se koristiti za prenošenje virusa i ne mogu nam omogućiti da pristupimo vašem hard disku. Ne možemo da pročitamo nikakve informacije sa vašeg hard diska čak iako su kolačići tamo uskladišteni.

Kolačići obično čuvaju vaše postavke za veb stranicu, kao što su željeni jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu veb stranicu internet pretaživač šalje nazad kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama. Kolačići mogu da čuvaju širok pojas informacija uključujući i podatke o ličnosti (kao što je vaše ime ili e-mail). Ipak, ova informacija može biti sačuvana jedino ako vi to omogućite – veb stranice ne mogu da dobiju pristup informacijama koji im vi niste dali i ne mogu da pristupe drugim datotekama na vašem računaru. Zadate aktivnosti čuvanja i slanja kolačića vama nisu vidljive. Ipak, možete da promenite vaše postavke internet pretraživača da možete sami da birate da li hoćete da zahteve za čuvanje kolačića odobrite ili odbijete, izbrišete sačuvane kolačiće automatski pri zatvaranju internet pretaživača i slično.

VRSTE KOLAČIĆA

Podaci koji se generišu putem kolačića na našoj Platformi mogu se koristiti u različite svrhe, uključujući i sledeće:

Izričito neophodni

Ovi kolačići su neophodni da biste mogli da se krećete po veb lokaciji i koristite njene funkcije.

Kolačići performansi

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako posetioci koriste veb lokaciju, na primer koje stranice najčešće posećuju i da li primaju poruke o greškama. Koriste se za poboljšavanje načina funkcionisanja veb lokacije u budućim verzijama.

Funkcionalni kolačići

Ovi kolačići dozvoljavaju veb lokaciji da pamti izbore koje pravite kao što su korisničko ime, jezik ili region u kojem se nalazite i obezbeđuju poboljšano lično iskustvo.

Reklamni kolačići

Omogućavaju isporuku oglasnih sadržaja prilagođenih interesima korisnika.

Privremeni kolačići (Session cookies) su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet pretraživač. Mi koristimo session cookies da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo davanje komentara (stvari koje morate da uradite kada se prijavite sa svojim podacima na veb stranicu).

Trajni kolačići (Persistent cookies) obično imaju datum isteka daleko u budućnost i ostaju u vašem pretaživaču dok ne isteknu ili dok ih ručno ne izbrišete. Koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumeli navike korisnika i tako poboljšavali veb stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo vaše podatke o ličnosti.

Kolačići treće strane

Ima nekoliko spoljnih servisa koji korisniku skladište limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove veb stranice, ali neki služe za normalno funkcionisanje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogućavamo:

 • Merenje posećenosti
  Platforma koristi servis za merenje posećenosti, Google Analytics. Ako želite da onemogućite da navedeni servisi skladište kolačiće, možete da ih zabranite na sledećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Naziv kolačića Svrha Izvor Trajanje Vrsta

KAKO ONEMOGUĆITI KOLAČIĆE

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete da dopustite čuvanje kolačića na vašem računaru. Cookie postavke mogu da se kontrolišu i konfigurišu u vašem veb pretraživaču. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite veb pretraživač koji koristite. • ChromeFirefoxInternet Explorer 9Internet Explorer 7 i 8Opera (stranica na engleskom jeziku) • Safari (stranica na engleskom) Ako onemogućite kolačiće, nećete moći da koristite neke od funkcionalnosti na ovim veb stranicama. Trenutno postoji nekoliko veb stranica za isključivanje skladištenja kolačića za različite servise.Više informacija možete dobiti na sledećim linkovima: http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/