Ako ste primetili da teško odbijate ljude kada vas zamole za neku uslugu i idete preko
svojih granica mogućnosti, znajte da imate potpuno pravo da postavite granice. Ne možete spasiti
ljude, niti je to potrebno. Osobe koje brinu o svojim potrebama imaju kvalitetnije odnose
sa drugim ljudima.