Obavite obaveze koje već dugo čekaju na svoj red, a tiču se vašeg kvaliteta života. Da li
je to potreba da zakažete psihoterapiju, pregled kod lekara, da počnete sa vežbanjem,
zdravijom ishranom, promenite posao, radite na ličnom razvoju ili ostavite cigarete…
Upustite se u obavljanje onih aktivnosti koje vas frustriraju, ali su dugoročno dobre i
zdrave za Vas.