Briga o sebi ne znači da nam je uvek lagodno. Briga o sebi je odgovornost koju
preuzimamo nad sopstvenim životom. Preispitivanje svojih naučenih obrazaca ponašanja
daje nam širinu da uradimo nešto konstruktivno za sebe i time promenimo odnos prema sebi, kao i da
bolje razumemo sopstvene emocije.