Svima nam je važan osećaj pripadnosti od strane nama bliskih ljudi. Međutim, dešava se
da se ne izražavamo na autentičan način kako ne bismo „rizikovali“ da se nekome možda
ne svidimo. Na taj način se urušava briga o sebi. Vođenje brige o tome šta neko drugi
misli o vama zahteva ogromnu količinu energije i vremena. U isto vreme, sve ste
iscrpljeniji i udaljeniji od svojih potreba.