Pristup radu

Zvanje psihoterapeuta stekla je u okviru Asocijacije sistemskih terapeuta Srbije (AST) 2016.
godine i od tada se aktivno bavi psihoterapijom, individualnom i partnerskom. U svakodnevnom radu sa klijentima primenjuje različite elemente bogate prakse kroz koju je prošla i stečenih znanja u cilju unapređivanja i negovanja mentalnog zdravlja i blagostanja osobe, kao i pružanja pomoći pojedincu ili porodici da osvesti prirodu odnosa unutar porodice, te kako oni utiču na dalji rast, razvoj i funkcionisanje njenih članova.
Preko deset godina, u civilnom sektoru, kao trener sa decom i mladima, u različitim grupama, sprovodi programe koji se tiču razvoja mladih i zajednice, osnaživanja mladih, kreiranja različitih programa koji odgovaraju na trenutne potrebe mladih, kao i generalnog poboljšanja njihovog mentalnog zdravlja i blagostanja.

Međunarodno iskustvo u ovoj oblasti stekla je kao volonter u Centru za mirno rešavanje konflikata Korimila, Severna Irska, UK.

U okviru pomenutog Centra razvijala je i realizovala programe sa različitim grupama, koji su imali zacilj jačanje kapaciteta mladih da se nose sa poteškoćama koje se javljaju kao normalni deo razvojnog procesa.

Edukacija i iskustvo

Dejana Baltes je psiholog i psihoteraput, master omladinski radnik u zajednici i trener za lične i profesionalne veštine.
Psihologiju je završila na Fakultetu za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“, gde trenutno pohađa master studijski program.

Zvanje master omladinski radnik u zajednici stekla je u Univerzitetskom centru za razvoj obrazovanja Univerziteta u Novom Sadu, dok je zvanje komunikolog – omladinski radnik u zajednici stekla na švedskom Univerzitetu za edukaciju i obrazovanje Jenčeping.

Višegodišnja koordinacija omladinskog programa u Centru lokalne demokratije Subotica, koja je prethodila koordinaciji Kancelarije za mlade u Subotici, joj je pružila dragoceno iskustvo u radu sa omladinom, kroz pripremu i implementaciju različitih aktivnosti, projekata, treninga i radionica. Nekoliko godina je radila i na poziciji koordinatora omladinskih aktivnosti u okviru projekta „OPENS 2019 – Novi Sad, omladinska prestonica Evrope“.

Sertifikati i diplome

  • Individualna terapija:
    40$
  • Terapija za parove:
    50$
  • Sati prakse:
    700+

Zdravlje je za nas bezrezervna vrednost

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium
Ne moraš da se razboliš da bi ti bilo bolje.
TA
Dok ne osvestiš nesvesno, ono će upravljati tvojim životom i ti ćes to nazivati sudbinom.
Jung
Neizražene emocije nikada ne umiru. One bivaju žive zakopane i pojaviće se kasnije u ružnijem obliku.
Frojd
Još uvek ne shvatamo da postoji „moj“ način i „tvoj“ način, a ne jedan način.
Jalom
Pre ili kanije , morate se odreći nade u bolju prošlost.
Jalom

Brak ne sme biti zatvor, već bašta u kojoj se nešto plemenito uzgaja.

Jalom