Šta je ADHD? ADHD je skraćenica za poremećaj pažnje s hiperaktivnošću. Kod odraslih osoba s ADHD-om, simptomi mogu uključivati poteškoće u upravljanju vremenom, pamćenju, organizaciji, emocionalnoj regulaciji i mnogim drugim aspektima života. Važno je razumeti kako se ADHD manifestuje kod odraslih, kao i kako se postavlja dijagnoza i pristupa lečenju.

Šta je ADHD?

ADHD kod odraslih, poznat i kao ADD, predstavlja neurološki poremećaj koji pogađa između 2-5 % odrasle populacije, pri čemu se češće dijagnostikuje kod muškaraca nego kod žena. Karakteriše ga trajni obrazac nepažnje, hiperaktivnosti i impulsivnosti koji mogu imati značajan uticaj na profesionalne obaveze, porodične odnose i socijalne interakcije, posebno ukoliko se ne leči. Ranije se ADHD smatrao isključivo dečijim poremećajem, ali danas je prepoznat kao stanje koje može trajati celog života, nastavljajući se u odrasloj dobi u oko 60% slučajeva. Iako se neki ljudi dijagnostikuju u detinjstvu, mnogi odrasli nikada ne dobiju dijagnozu, što naučnici pripisuju nedovoljnoj svesti i dijagnostikovanju ADHD-a kod odraslih.

Česti simptomi ADHD-a kod odraslih uključuju:

ADHD je skraćenica za poremećaj pažnje s hiperaktivnošću. Kod odraslih osoba s ADHD-om, simptomi mogu uključivati poteškoće u upravljanju vremenom, pamćenju, organizaciji, emocionalnoj regulaciji i mnogim drugim aspektima života. Važno je razumeti kako se ADHD manifestuje kod odraslih, kao i kako se postavlja dijagnoza i pristupa lečenju.

ADHD kod odraslih, poznat i kao ADD, predstavlja neurološki poremećaj koji pogađa između 2-5 % odrasle populacije, pri čemu se češće dijagnostikuje kod muškaraca nego kod žena. Karakteriše ga trajni obrazac nepažnje, hiperaktivnosti i impulsivnosti koji mogu imati značajan uticaj na profesionalne obaveze, porodične odnose i socijalne interakcije, posebno ukoliko se ne leči. Ranije se ADHD smatrao isključivo dečijim poremećajem, ali danas je prepoznat kao stanje koje može trajati celog života, nastavljajući se u odrasloj dobi u oko 60% slučajeva. Iako se neki ljudi dijagnostikuju u detinjstvu, mnogi odrasli nikada ne dobiju dijagnozu, što naučnici pripisuju nedovoljnoj svesti i dijagnostikovanju ADHD-a kod odraslih.

Česti simptomi ADHD-a kod odraslih uključuju:

adhd
  • Nepažnju, koja se može manifestovati kao teškoća u zadržavanju fokusa na zadatku ili čestim promenama aktivnosti.
  • Loše uočavanje detalja, što može dovesti do propuštanja važnih informacija ili grešaka u radu.
  • Teškoće započinjanja i završavanja zadataka, što može rezultirati nedovršenim projektima ili nedostatkom produktivnosti.
  • Problemi s usmeravanjem i regulacijom pažnje, što može ometati efikasno obavljanje svakodnevnih aktivnosti.
  • Zaboravnost, što može uticati na pamćenje važnih datuma, obaveza ili dogovora.
  • Loše upravljanje vremenom i organizacione sposobnosti, što može izazvati kašnjenje, zaboravljanje obaveza ili neorganizovanost u radnom okruženju.

Zakažite svoju online terapiju već danas.

ADHD kod odraslih je kompleksno stanje koje može značajno uticati na različite aspekte života, uključujući akademski i radni učinak. Nedijagnostikovano ili nelečeno ADHD može dovesti do brojnih izazova koji mogu imati štetne posledice na kvalitet života pojedinca.

Jedan od ključnih izazova s kojima se odrasli sa ADHD-om suočavaju jeste učinak na akademski napredak. Simptomi poput nedostatka koncentracije, impulsivnosti i problema s organizacijom mogu ozbiljno ometati učenje i izvršavanje školskih obaveza. Ovo može rezultirati lošim ocenama, nezavršenim projektima i opštom frustracijom u akademskom okruženju.

Slično tome, ADHD može imati značajan uticaj na radni učinak odraslih. Poteškoće u upravljanju vremenom, održavanju pažnje i organizaciji mogu ometati produktivnost na radnom mestu. Odrasli sa ADHD-om često se suočavaju s problemima kao što su česte promene poslova, poteškoće u zadacima koji zahtevaju dugotrajnu pažnju i izazovi u timskom radu.

Osim toga, socijalni aspekti rada mogu biti izazovni za odrasle sa ADHD-om. Impulsivnost i nedostatak filtriranja misli mogu dovesti do konflikata s kolegama ili nadređenima, dok poteškoće u pažnji mogu ometati uspostavljanje i održavanje profesionalnih odnosa.

Ukratko, ADHD kod odraslih može predstavljati značajan izazov za akademski i radni učinak. Međutim, adekvatna podrška, kao što su terapija i strategije upravljanja simptomima, mogu pomoći odraslim osobama da prevaziđu ove prepreke i ostvare uspeh kako u obrazovanju tako i na radnom mestu.

Terapija

ADHD terapija za odrasle može predstavljati izazov, ali kombinacija lekova i psihoterapije može pružiti značajno olakšanje. Lekovi pomažu u neurološkoj regulaciji mozga, dok različite terapijske pristupe, poput kognitivno-bihejvioralne terapije (KBT) i dijalektičke bihejvioralne terapije (DBT), mogu pomoći odraslima da prepoznaju i prevaziđu izazove koje donosi ADHD.

Ali terapija nije sve. Promene u životnom stilu mogu imati veliki uticaj na simptome ADHD-a kod odraslih. Na primer, redovno spavanje – od 7 do 9 sati svake noći – može poboljšati funkcionisanje mozga i smanjiti simptome. Vežbanje takođe igra ključnu ulogu, dok zdrava ishrana, bogata gvožđem, cinkom i magnezijumom, može doprineti boljem upravljanju simptomima.

Ako Vam je potrebna stručna pomoć, svoju  terapiju možete zakazati ovde.