Nalog za terapeute

Nalog za terapeute predstavlja deo gde terapeut prijavom pristupa platformi.

Online terapija je put da na brži, lakši i efikasniji način odlučiš da se posvetiš sebi.

Sprovođenje terapije samo za „ozbiljne“ probleme je mit. U svakodnevnoj praksi klijenti dolaze na terapiju radi samospoznaje i kako bi brže i lakše dostigli ciljeve koje su sebi postavili.

Cilj psihoterapije je da u situacijama koje su za nas neprijatne smanjimo nivo stresa na minimum i na taj način očuvamo svoje psihofizičko zdravlje.

Psihoterapija je neizostavni deo u lečenju depresije, anksioznosti, opsesivno-kompulzivnih poremećaja, trauma itd. Najvažnija činjenica je da kvalitet našeg života zavisi od nas samih.

Tipovi terapija

Postoji vise različitih terapisjkih modaliteta,a neki od njih su psihoanaliza, geštalt, konstruktivistička, transakciona, porodično-sistemska, kognitivno-bihevioralna terapija itd.

Rađeno je puno istraživanja koja su pokazala da je razlika u efikasnosti različitih terapijskih modaliteta – neznatna, tako da modalitet sam po sebi nije toliko važan.

Važno je koliko on odgovara vašoj ličnosti, vašem senzibilitetu, koliko uspeva da probudi interesovanje i motivaciju za rad na problemu, kod vas lično.

Blogovi

Naše blogove možete čitati ovde

Termini
PRIVATNOST

Da li je anonimno i poverljivo?

Privatnost i poverljivost su zagarantovani. Sve ono što klijent saopšti u toku terapije je profesionalna tajna i terapeut je u zakonskoj i etičkoj obavezi da pruži apsolutnu diskreciju. Profesionalna dužnost terapeuta je da čuva poverljive podatke, sa izuzetkom informacija koje podležu zakonskoj obavezi.

Koja je svrha raditi s terapeutom, ako sami snosimo odgovornost za lične promene?

Svi smo mi postavili sliku sveta u odnosu na naš dosadašnji život, detinjstvo. Na našu percepciju sveta je uticala porodica i oni takođe dele iste ili slične senzacije i percepcije (slepe pege) sveta oko nas. Stoga porodica i prijatelji verovatno neće biti najbolji izbor za pomoć ove vrste. Porodice obično imaju slepe pege koje vaspitavanjem prenose na sve članove. Verovatno je i da nećemo birati prijatelje i partnere na osnovu istih slepih pega.

Cilj prihoterapije je da dobijem povratne informacije koje neće biti podložne mojim slepim pegama.