Trajanje terapije zavisi od problema zbog kog se neko javlja, potreba,
odnosno šta je ono što želite od psihoterapijskog procesa. Dakle, to može biti
period od deset seansi, a može biti i period od nekoliko meseci, godinu
dana i duže. Za promene koje su dubinski ukorenjene potrebno je više
vremena kao i utemeljen odnos sa psihoterapeutom.