Uteha i razumevanje koje porodica i prijatelji mogu da vam pruže je od
neprocenjivog značaja. Međutim, naš odnos prema samom sebi ne mora da
bude autentičan u razgovoru sa bliskim ljudima. Terapeut je edukovan da vodi
terapiju i primećuje vaše obrasce ponašanja što prijatelji nisu u stanju.