Seansa se obavlja online. U razgovoru sa terapeutom u početnim seansama se upoznajete i dogovarate u kom pravcu će ići vaš terapeutski proces. Koje su vaše potrebe, očekivanja i šta je ono što
želite da spoznate, promenite. Terapet je tu da vas vodi kroz proces i prati vaše potrebe.