Svaki potencijalni korisnik naših usluga će imati priliku da se upozna sa terapeutima u posebno predviđenim terminima konsultacija. Terapeute birate po ličnom senzibilitetu i potrebama kao i modalitetu
ukoliko mislite da je to važno za vas i vaš napredak. Biografije naših
terapeuta su istaknute na našem sajtu.