Ako osećate da stojite u mestu i da se Vaše stanje ne menja na bolje,
porazgovarajte sa svojim terapeutom na tu temu. Svako ima pravo na svoj
tempo, na svoje vreme koje mu je potrebno da nešto osvesti, promeni.
Naučiti da ponegujete sebe kada je teško i frustrirajuće je deo
prihoterapijskog procesa.