Sa terapeutom ćete prolaziti kroz razne situacije iz svog života koje su
relevantne za problem zbog kog ste se obratili. Osetićete sami boljitak i kroz
razgovor sa terapeutom ćete to i potvrditi na osnovu činjenica ogledanim u svakodnevnim životnim situacijama.