Pristup radu

Pružam podršku klijentima da otklone svoje disfunkcionalne obrasce ponašanja i iracionalna uverenja na putu ličnog rasta i razvoja, da ostvare svoj pun potencijal, i autentično žive svoj život.

Prošlost ne možemo promeniti, ali možemo iskoristiti svoje sadašnje kapacitete, i napisati svoju drugačiju priču. Promena je uvek moguća, ako želite da radite  na sebi. Koliko i u čemu želite da se promenite, i kako želite da živite svoj život, odlučujete isključivo vi!

Osim Transakcione Analice koja je moj primaran pravac, u radu sa klijentima, primenjujem tehnike i drugih psihoterapijskih modaliteta, sa kojima sam se upoznala na brojnim seminarima i edukacijama u toku svog rada, pre svega iz Geštalt I REBT psihoterapije. Biti psihoterapeut podrazumeva konstantan rad na sebi, i usavršavanje u raznim pravcima, čemu ja težim.

Više sam naklonjena savremenoj TA školi, terapiji novom odlukom, koja podrazumeva psihološki ugovor između terapeuta i klijenta, koji je usmeren na željeno stanje, rešenja i akciju. Veći fokus stavljam na resurse koje klijent sada ima, vraćam ga na moć Odraslog.

Edukacija i iskustvo

Osnovne i master studije sam završila na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, smer Socijalna politika i socijalni rad.

Nakon toga sam upisala i završila zvaničnu edukaciju pravca Transakciona analiza, u trajanju od pet godina, u organizaciji TA centra. U medjuvremenu sam završila jednogodišnje studije Propedeutike, u organizaciji Centra za psihoterapijske studije. Posedujem nacionalni sertifikat za psihoterapijskog savetnika, i radim kao psihoterapeut pod supervizijom.

Devet godina sam radila u ustanovi socijalne zaštite, sa marginalizovanim društvenim grupama.

Uža specijalnost: lični rast, samopouzdanje i samopoštovanje, socijalne veštine, emocionalna pismenost, anksioznost, prokrastinacija, životne krize, adaptacija na nove okolnosti, granice, konflikti, zastoji, sagorevanje.

Radim sa klijentima koji imaju probleme : panični napadi, intruzivne misli, depresija, partnerski odnosi.

Sertifikati i diplome

  • Individualna terapija:
    42$
  • -
  • Sati prakse:
    850+

Zdravlje je za nas bezrezervna vrednost

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium
Ne moraš da se razboliš da bi ti bilo bolje.
TA
Dok ne osvestiš nesvesno, ono će upravljati tvojim životom i ti ćes to nazivati sudbinom.
Jung
Neizražene emocije nikada ne umiru. One bivaju žive zakopane i pojaviće se kasnije u ružnijem obliku.
Frojd
Još uvek ne shvatamo da postoji „moj“ način i „tvoj“ način, a ne jedan način.
Jalom
Pre ili kanije , morate se odreći nade u bolju prošlost.
Jalom

Brak ne sme biti zatvor, već bašta u kojoj se nešto plemenito uzgaja.

Jalom