Kako reagujete kada „pogrešite“? Kritikovanje sebe i prepuštanje osećaju stida ili
sramote je svakako neadekvatan način ponašanja prema sebi. Briga o sebi podrazumeva
komunikaciju sa samim sobom na nežan i umirujuć način.